Vekalet – Deu Sözlük
Vekalet; bir kişinin başka bir kişiye kendi adına iş yapabilmesi için verdiği yetkidir. Kişinin kendi rızasıyla başkasını kendi yerine koyması olarak da adlandırılır. Vekil olarak atanan kişinin yetkileri, vekaletin içeriğine göre değişiklik gösterir.

Vekalet Nasıl Verilir?
Vekalet, vekaletname adı verilen yazılı bir belge ile verilir. Hukuki açıdan oldukça önemli olan vekaletnamenin verilmesi aşamasında oldukça titiz olunması gerekir. Vekalet verilecek kişinin 18 yaşından büyük olması ve akli dengesinin yerinde olması şartı vardır. Ayrıca vekalet noter huzurunda verilir ve yasal açıdan kapsayıcılığı vardır.

Hangi Konularda Vekalet Verilir?
Araç satışı işlemleri, tapu devri, veraset ve intikal işlemleri, gayrimenkul alım satımı ve boşanma davaları ile ilgili konularda vekalet vermek mümkündür. Vekil olarak belirlenen kişi, vekalet verecek kişinin anlaşmada koyduğu bütün koşullara uymak zorundadır.

Ancak vekalet verilen şahıs, söz konusu işi yaparken bir zarara uğrarsa ve kusuru olmadığı ispatlanırsa bütün zarar, vekaleti veren kişi tarafından karşılanır. Bu nedenle vekalet verirken oldukça dikkatli olunması gerekir.