Trampa – Deu Sözlük
Trampa ya da takas; bir malın nakdi karşılığı olmaksızın başka bir mal ile değiştirilmesine denir. Trampa yaparken söz konusu olan mal, gayrimenkul ya da menkul olabilir. Gayrimenkuller arasında yapılan takas işlemi, tapuda trampa ya da tapu takası olarak ifade edilir.

Trampa işlemini gerçekleştirmek için taşınmaza ait tapu senedi gerekir ve bu işlem, Tapu Sicil Müdürlüğünde gerçekleştirilir. Değiştirilmek istenen mallar için senet hazırlanır ve Tapu Sicil Müdürlüğüne tescil ettirilir. Bu tescil işlemi sırasında taraflar arasında yazılı olarak yapılan trampa sözleşmesi de tapuya ibraz edilir.

Trampa yapacak tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanları ya da pasaportları, vesikalık fotoğrafları, Dask poliçe fotokopisi, ilgili ilçe belediyesinden alınan ve beyan değerini gösteren belge, TC kimlik numarası ve vergi numarası göstermesi gerekir. Ayrıca işlemde başka bir temsilci varsa temsilciye ilişkin belgeler de şarttır.