Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile Rektörlükçe belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle kesin kayıt yaptırılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
Dokuz Eylül Üniversitesine kaydolma hakkını kazanan adayların kayıtları, Rektörlükçe belirlenen tarihler arasında yapılır.
Dokuz Eylül Üniversitesine kayıt hakkını kazanan adaylar, kayıt işlemleri için aşağıda belirtilen belgelerle kayıt bürosuna başvururlar:
a) T.C. uyruklu adaylar;
1) Lise veya dengi okul diplomasının aslı veya lise diplomasının hazır olmadığı hallerde, diploma ile değiştirilmek üzere düzenlenmiş fotoğraflı "Çıkış Belgesi" aslı,
2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Sonuç Belgesi (puan kartı) aslı,
3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi "Kimlik Kartı" aslı,
4) Erkek adaylarda askerlikle ilişkileri olmadığına dair belge,
5) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutlarında 12 (on iki) adet vesikalık fotoğraf, (öğrenciler tarafından kesin kayıt, diploma, mezuniyet belgesi, kimlik ve benzeri diğer belgelerde kullanılmak üzere verilecek fotoğraflar renkli, kız öğrenciler için baş ve yüz açık, tüm yüz hatları belirgin; erkek öğrenciler için baş ve yüz açık, tüm yüz hatları belirgin, sakalsız, kravatlı, varsa bıyıklar dudak hizasında kesilmiş; numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olarak ve son üç ay içinde çekilmiş olacaktır.)
6) Sağlıkla ilgili kurumlara kayıt yaptıranlar için, Mediko-Sosyal Merkezinden alınacak "Sağlık Raporu",
7) Resmi onaylı "Nüfus Cüzdanı" örneği (aslı kayıt anında gösterilecektir),
8) İkametgah Belgesi,
b) Yabancı uyruklu adaylar;
1) Lise ve dengi okul diplomasının aslı ve diplomanın Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığından onaylı tercümesi,
2) Noterden onaylı öğrenim vizesi kayıtlı pasaport örneği,
3) Noterden onaylı "İkamet Tezkeresi" örneği,
4) Yeni çekilmiş 4,5 x 6 cm. boyutlarında 12 (on iki) adet vesikalık fotoğraf, (öğrenciler tarafından kesin kayıt, diploma, mezuniyet belgesi, kimlik ve benzeri diğer belgelerde kullanılmak üzere verilecek fotoğraflar renkli, kız öğrenciler için baş ve yüz açık, tüm yüz hatları belirgin; erkek öğrenciler için baş ve yüz açık, tüm yüz hatları belirgin, sakalsız, kravatlı, varsa bıyıklar dudak hizasında kesilmiş; numaralı gözlük kullananlar için gözlük camları renksiz olarak ve son üç ay içinde çekilmiş olacaktır.)
5) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı "Sonuç Belgesi" (puan kartı) aslı,
6) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi "Kimlik Kartı" aslı,
7) Sağlıkla ilgili kurumlara kayıt yaptıranlar için, Mediko-Sosyal Merkezinden alınacak "Sağlık Raporu" aslı,
Aday öğrencilerin, kayıtlarının yapılabilmesi için, Bakanlar Kurulu Kararları, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirmiş olmaları gerekir.
Adaylar, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, Üniversite veya ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulları tarafından gerekli görülen diğer belgeleri de kayıt bürosuna vermek zorundadırlar.
Belgeleri noksan olan adayların kayıtları yapılamaz. Hukuki yönden öğrencilik durumu kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri saklıdır.
1. Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi. Aday ek
puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde
belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge. (METEM
programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen
merkezin adı yazılmaktadır)
2. 6 (altı) adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda)(Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
3. Öğrenim ücretinin (İkinci öğretim programlarına yerleşen adaylar için) yatırıldığına ilişkin
banka dekontu
4. Efes Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına yerleşen adaylar için,
Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil
Arşiv Kaydı bulunmadığına dair belge
5. Aşağıda belirtilen programlara yerleşen adaylar için istenilen niteliklere uygun düzenlenmiş
sağlık raporu (Sağlık raporunun SGK anlaşmalı özel hastaneden veya tam teşekküllü
resmi bir hastaneden alınması gerekir)
6. 2021 YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi