Devlet Konservatuvarı,
Onkoloji Enstitüsü,
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksekokulu,
Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Güzel Sanatlar Enstitüsü,
Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
Güzel Sanatlar Fakültesi,
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Hemodiyaliz-Transplantasyon Ensitüsü,
Tıp Fakültesi,
Hemşirelik Yüksekokulu.